Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 267
Năm 2020 : 4.656
 • Phan Thị Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985674173
  • Email:
   ptnlan.mnbminh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Mỹ Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914344168
  • Email:
   ltmtrinh.mnbminh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tố Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914355089
  • Email:
   nttnhu.mnbminh.vn@khanhhoa.edu.vn