Năm họcDanh hiệuthi đuaSố, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định2010-2011Tập thể lao độngXuất sắcQuyết định số 2012/QĐ-CTUBND ngày 08/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa2011-2012Tập thể Lao động Xuất sắcQuyết định số 2009/QĐ-CTUBND ngày ...